Bewonersvereniging

Binnen het Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd in een mooi park van 6 hectare is een bewonersvereniging actief. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen, - beide in de meest algemene zin - van de bewoners van het Vegetarisch Woonpark Ommershof. Het vegetarisch karakter is dus ook voor de vereniging uitgangspunt van handelen ( zie verder onder visie). Speciale aandacht wordt besteed aan de belangenbehartiging van de bewoners bij onder andere de eigenaar van ons woonpark de landelijke woningcorporatie “Woonzorg Nederland”. Daarnaast komt de vereniging op voor de individuele belangen van bewoners van het woonpark en stimuleert zij recreatieve activiteiten.
 

Activiteiten bewonersvereniging

1. Bestuurswerk

De vereniging kent een algemeen bestuur met vijf leden. Tenminste één keer per jaar wordt er door het bestuur een Algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vergadert het bestuur zo vaak als nodig is, wat neerkomt op gemiddeld acht keer per jaar. De belangenbehartiging van de bewoners van het Vegetarisch Woonpark Ommershof bij Woonzorg Nederland ziet het bestuur als een heel belangrijke taak.
 

2. Park

Het parkgedeelte van het woonpark bestaat uit onder andere veel bos, grasvelden, vijvers, ontmoetingsruimte en kruidentuin. Er zijn professionele krachten die zich met het groot onderhoud van het woonpark bezighouden. Er wordt twee keer per jaar een “Parkdag” gehouden waarin extra klussen in het park worden gedaan met medewerking van bewoners.
 

3. Bewonersbijeenkomsten

In de bestuurskamer alsook in de Zonnebloem van Felixoord worden activiteiten door en voor de bewoners van ons vegetarisch woonpark georganiseerd. Er komen verschillende onderwerpen, door de deelnemers aangedragen, aan de orde zoals bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, filosofische onderwerpen, luisteren naar muziek etc. of een gezamenlijke wandeling met uitleg door het parkgedeelte van ons woonpark.  
 

4. Assistentie bij Wachtlijstbeheer

Leden van het bestuur assisteren de Bewonersconsulent van Woonzorg Nederland, Evelien Tuenter, bij het rondleiden van belangstellenden die zich op de wachtlijst voor een woning in ons woonpark hebben ingeschreven of dit willen gaan doen. Het voeren van een gesprek van toekomstige bewoners met één of twee leden is onderdeel van de aanmeldingsprocedure. In dat gesprek wordt voorlichting gegeven over het wonen in het woonpark. Het vegetarisme vormt een vast onderdeel van dat gesprek.
 

5. Opvang nieuwe bewoners

Bewoners zetten zich in om nieuwe bewoners van de woningen en/of appartementen in het Vegetarisch Woonpark Ommershof hartelijk te ontvangen en wegwijs te maken in het wel en wee in ons woonpark. Elke nieuwe bewoner krijgt onder andere de brochure “Vegetarisch Woonpark Ommershof; Wegwijzer Bewonersvereniging” aangereikt. In deze brochure komen praktische zaken en informatie over het woonpark zelf maar ook daarbuiten aan de orde. Op deze wijze kunnen de nieuwkomers zich meteen “thuis”voelen.  
 

Inlichtingen:

Bewonersvereniging “Vegetarisch Woonpark Ommershof”

p/a  Ommershoflaan 35 (postbus)

6861 CH Oosterbeek

Tel: 026 – 3392510 (voorzitter Joke Pronk)

E:mail:  info@vegetarischwoonpark.nl

IBAN-nummer NL93 TRIO 0390 1089 87

K.v.K. Dossiernummer 09163216