Bewonersvereniging

Binnen het Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd in een mooi park van 6 hectare is een bewonersvereniging actief.   De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen, -  beide in de meest algemene zin -  van de bewoners van het Vegetarisch Woonpark Ommershof.   Het vegetarisch karakter is dus ook voor de vereniging uitgangspunt van handelen ( zie verder onder visie) .  Speciale aandacht wordt besteed aan de belangenbehartiging van de bewoners bij onder andere  de eigenaar van ons woonpark  de landelijke woningcorporatie “Woonzorg Nederland”.  Daarnaast komt de vereniging op voor de individuele belangen van bewoners van het woonpark  en stimuleert zij recreatieve activiteiten.
 

Activiteiten bewonersvereniging

1. Bestuurswerk

De vereniging kent een algemeen bestuur met vijf leden. Tenminste één keer per jaar wordt er door het bestuur een Algemene ledenvergadering gehouden. Daarnaast vergadert het bestuur zo vaak als nodig is, wat neerkomt op gemiddeld acht keer per jaar.  De belangenbehartiging van de bewoners van het Vegetarisch Woonpark Ommershof  bij  Woonzorg Nederland  ziet het bestuur als een heel belangrijke taak. Daarnaast zijn er een aantal commissies actief. 
 

2. Parkcommissie

Het doel van de Parkcommissie is om ons hele woonpark zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de bewoners, met inbegrip van de bewoners van het Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord.    

De woningen zelf en de privé tuinen die bij de woningen horen vallen hier echter niet direct onder. Het parkgedeelte van het woonpark bestaat uit onder andere veel bos, grasvelden, vijvers, ponyweide en kruidentuin.

De leden van de parkcommissie bestaan uit bewoners aangevuld met  professionele krachten die zich met het groot onderhoud van het woonpark bezighouden. De commissie houdt zich met de volgende zaken bezig: onderhoud van beplantingen; wegen en paden; parkmeubilair; verlichting; organiseren van twee keer per jaar een “Parkdag” waarin extra klussen in het park worden gedaan met medewerking van bewoners;  inschakelen van externe bedrijven voor onderhoud;  het maken van een beheerplan etc.

De activiteiten van de Parkcommissie zijn onder andere georganiseerd in 6 woonclusters die  elk een vertegenwoordiger hebben. De clustervertegenwoordigers behandelen specifieke zaken die spelen in hun cluster zoals groenvoorziening, afvoer van afval, verkeersproblemen etc.   
 

3. Bestuurskamerbijeenkomsten

Elke tweede dinsdagochtend van de maand worden er in de bestuurskamer van Felixoord activiteiten door en voor de bewoners van ons vegetarisch woonpark georganiseerd. Er komen verschillende onderwerpen, door de deelnemers aangedragen, aan de orde zoals bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, filosofische onderwerpen, luisteren naar muziek etc. of een gezamenlijke wandeling met uitleg door het parkgedeelte van ons woonpark.  
 

4. Assistentie bij Wachtlijstbeheer

Leden van het bestuur assisteren de Bewonersconsulent van Woonzorg Nederland, Evelien Tuenter, bij het rondleiden van belangstellenden die zich op de wachtlijst voor een woning in ons woonpark hebben ingeschreven of dit willen gaan doen. Het voeren van een gesprek van toekomstige bewoners met één of twee leden is onderdeel van de aanmeldingsprocedure.

In dat gesprek wordt voorlichting gegeven over het wonen in het woonpark. Het vegetarisme vormt een vast onderdeel van dat gesprek.
 

5. Opvang nieuwe bewoners

Bewoners zetten zich in om nieuwe bewoners van de woningen en /of appartementen in het Vegetarisch Woonpark Ommershof hartelijk te ontvangen en wegwijs te maken in het wel en wee in ons woonpark.   Elke nieuwe bewoner krijgt onder andere de brochure “Vegetarisch Woonpark Ommershof; Wegwijzer Bewonersvereniging” aangereikt. In deze brochure komen praktische zaken en informatie over het woonpark zelf maar ook daarbuiten aan de orde. Op deze wijze kunnen de nieuwkomers zich meteen “thuis”voelen.  
 

Inlichtingen:

Bewonersvereniging “Vegetarisch Woonpark Ommershof”

p/a  Ommershoflaan 35 (postbus)

6861CH Oosterbeek

Tel: 026 – 3796856 (voorzitter Harmen Reerink)

E:mail:  info@vegetarischwoonpark.nl

IBAN-nummer NL93 TRIO 0390 1089 87

K.v.K. Dossiernummer 09163216