Organisatie

Als vervolg op de paragraaf geschiedenis in dit deel van onze website hierbij nog wat actuele informatie over onze organisatie.

Eind 2011 heeft de zorginstelling “Philadelphia” het Vegetarisch (Woon)centrum verkocht aan de landelijke woningcorporatie “Woonzorg Nederland”. Deze corporatie, dus onze nieuwe eigenaar, is gespecialiseerd in huisvesting voor senioren met grote nadruk op sociale huurwoningen. In sommige gevallen zult u nog de naam “Philadelphia/Vegetarisch Centrum” tegenkomen.

In april 2012 heeft het Vegetarisch (Woon)centrum een andere naam aangenomen, namelijk “Vegetarisch Woonpark Ommershof”. In ons woonpark is een bewonersvereniging actief. Zie verder op deze website onder de button “Bewoners > bewonersvereniging”.

Er is regelmatig nauw overleg tussen het bestuur van de bewonersvereniging en Woonzorg Nederland over het beleid en praktische zaken betreffende het woonpark. Dit overleg vindt hoofdzakelijk plaats met de bewonersconsulent van Woonzorg Nederland verantwoordelijk voor ons woonpark.  De bewonersvereniging is lid geworden van het Landelijk Huurders Platform van Woonzorg Nederland.  De specifieke vegetarische identiteit van ons woonpark is door Woonzorg Nederland schriftelijk erkend.