Het Vegetarisch Woonpark Ommershof in Nederland, een unieke plek

In een prachtige omgeving van monumentale bossen, groene heuvels en het rivierenlandschap van de Rijn ligt het Vegetarisch Woonpark Ommershof te Oosterbeek, Gelderland.

Het is een uniek woonpark voor vegetarische ouderen vanaf 55 jaar.
Het park is ruim 6 ha groot  waarin zich  33 bungalows en 14 appartementen van verschillende typen, grootten en huurklassen bevinden. Het Vegetarisch Woonpark is een complex van Woonzorg Nederland zie: www.woonzorg.nl

Aangrenzend aan ons terrein staat Felixoord. Dit pand is ook eigendom van Woonzorg Nederland. In de noordelijke vleugel van Felixoord is het Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord gevestigd, een onderdeel van Icare, zie www.felixoord.nl.

In de zuidelijke vleugel van Felixoord zijn 22 zelfstandige appartementen.
Vanaf 1 september 2019 zijn deze klaar voor de verhuur.
Deze sociale huurwoningen zijn bestemd voor vegetarische senioren vanaf 55 jaar.
Als u interesse heeft dan kunt u contact opnemen met Woonzorg Nederland voor meer informatie via  felixoord@woonzorg.nl

Onze visie

De visie houdt in dat men zich onthoudt van het zonder dringende noodzaak doden of doen doden van bewust leven. Men kan deze levenswijze of "houding" hebben op grond van medegevoel en liefde voor onze medeschepselen en vaak ook door filosofische of religieuze overwegingen. Dit laatste is niet noodzakelijk maar verrijkt het palet van de aanwezige levensbeschouwelijke stromingen op het Vegetarisch Woonpark Ommershof en schept dwars door deze overtuigingen een gemeenschappelijke band.

Wij eten geen vlees, geen vis en geen gevogelte.

Onze kernwaarden

Voor het wonen op het Vegetarisch Woonpark Ommershof gelden de onderstaande vijf criteria.
  1. principieel vegetariĆ«r zijn (tenminste drie jaar); 
  2. achter het idee staan dat dieren niet gedood dienen te worden voor menselijk voedsel; 
  3. opkomen voor bescherming van milieu, natuur en landschap 
  4. betrokken zijn bij de woon- en leefgemeenschap en zich naar vermogen inzetten ten behoeve van een positief woon- en leefklimaat; 
  5. een leeftijd hebben vanaf 55 jaar.
Heide bij Vegetarisch Woonpark Ommershof

De woningen in ons woonpark zijn GEEN aanleunwoningen. Het wonen op ons woonpark stelt andere eisen aan de bewoners dan het wonen in een appartementencomplex.

Wel kunnen bewoners van ons woonpark in Felixoord gebruik maken van diverse faciliteiten zoals maaltijden, gemeenschapsruimte, logeerkamer e.d. Ook kunt u, indien noodzakelijk,  verhuizen naar het Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord als u vegetariër bent en een geldige CIZ-indicatie hebt.

Het terrein bestaat grotendeels uit een parkbos met mooie wandelpaden en open gedeeltes waarin de clusters met woningen zich bevinden. Het geheel is verfraaid met vijvers, gazons en een kruidentuin met kastje waar alle bewoners gebruik van kunnen maken.

Neem contact op met ons

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de Privacyverklaring voor meer informatie.