Onze Visie

Onze visie

De visie houdt in dat men zich onthoudt van het zonder dringende noodzaak doden of doen doden van bewust leven. Men kan deze levenswijze of "houding" hebben op grond van medegevoel en liefde voor onze medeschepselen en vaak ook door filosofische of religieuze overwegingen. Dit laatste is niet noodzakelijk maar verrijkt het palet van de aanwezige levensbeschouwelijke stromingen op het Vegetarisch Woonpark Ommershof en schept dwars door deze overtuigingen een gemeenschappelijke band.

Wij eten geen vlees, geen vis en geen gevogelte.

Onze kernwaarden


Voor het wonen op het Vegetarisch Woonpark Ommershof gelden de onderstaande vijf criteria.
  1. principieel vegetariĆ«r zijn (tenminste drie jaar); 
  2. achter het idee staan dat dieren niet gedood dienen te worden voor menselijk voedsel; 
  3. opkomen voor bescherming van milieu, natuur en landschap 
  4. betrokken zijn bij de woon- en leefgemeenschap en zich naar vermogen inzetten ten behoeve van een positief woon- en leefklimaat; 
  5. een leeftijd hebben vanaf 55 jaar.< terug naar de Home pagina